Výchovně - vzdělávací - Synagoga

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Z tisku
Výchovně - vzdělávací
Synagoga investuje do naší budoucnosti - do dětí a mládeže
Výchovně - vzdělávací, Z tisku rok 2010  ~  10. dubna 2010
Do konce roku 2003 už zbývá jen několik dní, probíhá poslední výstava, připravujeme poslední oslavu náboženského svátku chanuka, a proto si myslím, že se již můžeme čtenářům s výsledky celoroční práce děčínské synagogy pochlubit.

Do konce listopadu jsme kromě náboženské činnosti uspořádali téměř 40 akcí, které navštívilo skoro 5000 osob. Byly to výstavy, koncerty, výchovně vzdělávací pořady i zájezdy. Naše činnost je z větší části zaměřena na děti a mládež.

Vzali jsme na sebe nelehký úkol, když chceme zmínit alespoň některé z pořadů na úkor jiných, protože z našeho pohledu všechny zasluhují stejnou pozornost. Protože tolik prostoru v novinách nemáme, připomeneme nezapomenutelné setkání s Danou Zátopkovou a Bedřiškou Müllerovou, koncert izraelské Zpěvačky světového vhlasu Jill Rogoff, koncerty skupiny Marion, výstavy obrazů děčínských, severočeských i saských malířů, výstavu skla, výstavu dřevěných skulptur, výstavu Pražského židovského muzea či odhalení pamtních desek manželům Wolkowiczovým a Židům ze hřbitova zrušeného v roce 1952.

Synagogu pravidelně navštěvuje řada děčínských škol, pro které vlastními silami i ve spolupráci s Pražským židovským muzeem připravujeme přednášky, dílny i výstavy dětských výtvarných prací. V prostorách synagogy umožňujeme ekumenická setkání církví, působících v Děčíně. Mnoho úsilí jsme věnovali interiéru synagogy, kde se nám pouze díky sponzorům podařilo obnovit ženské schodiště, opravit část stropu, vymalovat chodby a instalovat zábradlí, abychom našim starším členů a návštěvníkům umožnili snazší přístup.

Končečně se podařilo vybavit synagogu zabezpečovacím systémem. V současné době jsme zaměřili pozornost na osvětlení vitrín a přízemí. Ač nechceme naříkat, právě na osvětlení nám peníze stále ještě chybí.
Synagogu navštívilo také nemálo cizinců. Díky některým znich se nám daří rozšířit informace o historii židovské obce, kterou jsme v hrubých obrysech zpracovali do podoby krásné skládačky.

Ve třechjazycích takmůžeme šířit informaceo děčínské synagoze, její historii a historii židovské obce.
Uvdomujeme si, že bez přispění mnoha drobných i větších sponzorů bychom dnes nemohli skládat účty z tak bohaté činnosti.

Proto nám dovolte, abybchom poděkovali všem, kteří na naši činnost přispli - ať vlastní prací nebo jakýmkoli finančním obnosem.

Vladimír Poskočil a Zinaida Krillová
Jak se píše husím brkem aneb výlet do hebrejské kultury
Výchovně - vzdělávací, Z tisku rok 2010  ~  10. dubna 2010
Židovská obec Děčín se již dlouhýčas aktivně zapojuje do výchovně vzdělávací činnosti pro děti a mládež. V prostorech synagogy jsou pořádány takzvané "Dílny pro základní školy", kde se žáci mají možnost seznámit s hebrejskou kulturou a náboženstvím. Touto činností se Židovská obec Děčín zabývá ve splupráci s Vzdělávacím a kulturním centrem pražského židovského muzea.

V úterý 18. listopadu se ve společenské místnosti synagogy uskutečnily dílny na téma "Hebrejská abeceda." Zúčastnila se jich 7. C ze Základní školy v Želenicích s paní učitelkou Mgr. KateřinouStruchlou. Jedná se o sportovní třídu a tak zde bylo pouze 17 chlapců a žádné děvče. Lektorka Vzdělávacího a kulturního centra pražského židovského muzea, sympatická Martina Sládková žákům nejprve přiblížila hebrejské náboženství, význam Davidovy hvězdy, Tóru a mnoho dalších pojmů. Dovedně zapojila kluky do diskuze, takže na významy jednotlivých výrazů přicházeli sami a lektorka pouze opravovala či doplňovala jejich znalosti. "Jsou skvělí, vědí toho opravdu dost a mile mě překvapili," chválí sedmáky lektorka Martina Sládková. Výklad o hebrejské abecedě byl velice poutavý a plný názorných ukázek.

Kluci byli dost překvapeni, když zjistili, že tato abeceda nemá žádné samohlásky. Společně s lektorkou odhalovali význam každého písmene a často měli tak groteskní nápady, že se nikdo neubránil smíchu. Sami také zpovídali lektorku, zda umí číst a psát hebrejsky a ta je překvapila, když plynulou hebrejštinou řekla název pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. "Docela mě to zajímá a líbí se mi tu, možná mi to v životě k ničemu nebude, ale aspoň se dozvím něěco nového," řekl jeden ze sedmáků Vašek Skořepa.

Kolem stolů kolovaly ukázky izraelských novin a dětské slabikáře s hebrejským nápisem "Cesta moudrosti". To nejlepší však na kluky čekalo až ke konci. Lektorka vysvětlila, že se Tóra píše na pergamen a pouze husím brkem. Vzápětí klukům rozdala svinuté papíry, tuše a skutečná husí brka oříznutá do špičky. Každý ať prý si zkusí něco napsat hebrejsky, ale hezky košer, pěkně zprava do leva. Husím brkem psali mnozí úplně poprvé v životě, ale dopadlo to docela zajímavě a některá hebrejská písmenka si byla dokonce podobna s předlohou.
V této vzdělávací činnostu bude židovská obec pokračovat i nadále. Pokud oni základní školy projeví zájem, mohou si zavolat přímo do kanceláře synagogy, kde jim rádi předají veškeré podrobné informace.
 
zidovskaobecdecin.wz.cz
22. 2. 2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky